Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 (jan tm mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
           
Totaal incidenteel          

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Begrafenisrechten (PDF, 47.8 kB) N 37.500 N 37.500 N 37.500 N 37.500 N 37.500
Parkeerdek Hoek Promenade (PDF, 45.6 kB) 0  0 0 0 0
Reele raming kosten en opbrengsten MFA de Schakel (PDF, 44.7 kB) N 21.300 N 21.300 N 21.300 N 21.300 N 21.300
Totaal structureel N 58.800 N 58.800 N 58.800 N 58.800 N 58.800


Algemeen

Tijdens de brand op oudjaarsnacht 2014 zijn de basisscholen Jan Bluyssen en de Brinck afgebrand. Op het moment van schrijven van deze afwijkingenrapportage zijn de bijzondere kosten van deze brand nog niet volledig in beeld. Ook is er nog geen volledige duidelijkheid over de verzekeringspenningen. Omdat we het totaalbeeld willen melden zullen de financiële gevolgen hiervan in de 2e afwijkingenrapportage (de bestuursrapportage) gemeld worden. Voor de nieuwbouw van de scholen zal bij de begroting 2016 een offerte worden ingediend.