Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma.

Herinrichting Land van Ravensteinstraat en Kerk-/Mgr. Bos-/Hobo-/Kornetstraat/Bitswijk
Planning Gereed
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.  Met de bewoners van het projectgebied gaat een evaluatieproces lopen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen aan de straten in het projectgebied.

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
HOV- deelproject A50
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Rehabilitatie Ruitersweg
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De voorbereidingen van dit project zijn nog niet opgestart.