Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)

(bedragen in €)
 

Programma Maximaal meedoen
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (PDF, 44.9 kB)  0        
Totaal incidenteel  0        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)

(bedragen in €)
 

Programma Maximaal meedoen
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Aanpassing integratie-uitkering WMO (PDF, 44.3 kB) N  95.249 N  95.249 N  95.249

N 95.249

N 95.249
Totaal structureel N 95.249 N 95.249 N 95.249 N 95.249 N 95.249