Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

Er zijn geen incidentele financiële afwijkingen in het eerste kwartaal 2015 voor dit programma.
 

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)

(bedragen in €)
 

Programma Veilig gevoel
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Intrekken vergoedingsregeling gemeente voor handhaving parkeren en overlast (PDF, 44.1 kB) N  45.000 N  45.000 N  45.000

N 45.000

N 45.000
Beschikbaarheidstoelage piketregeling veiligheidsregio (PDF, 44.1 kB) 0 0 0 0 0
Totaal structureel N 45.000 N 45.000 N 45.000 N 45.000 N 45.000