Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral cijfermatig van aard. Het is een verzameling van cijfermatige afwijkingen. Ook zijn opgenomen de 3e bezuinigingsmonitor 2016 en een actualisatie van de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen.