Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met augustus 2016. Onderstaand het totaaloverzicht, uitgesplitst naar incidentele en structurele consequenties. De Programma's linken naar de specificaties van het betreffende programma.

N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)

Incidenteel

Programma's 2016 2017 2018 2019 2020

Duurzaam wonen

en ondernemen

N 235.500 N 47.500 0 0 0
Maximaal meedoen N 33.919 0 0 0 0
Goed leven en ontmoeten

V 434.151

0 0 0 0
Veilig gevoel 0 0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid N 1.154.393 0 0 0 0
Totaal incidenteel N 989.661 N 47.500 0 0 0

 

Structureel

Programma's 2016 2017 2018 2019 2020
 

Duurzaam wonen

en ondernemen

N 333.350 N 132.250 N 132.250 N 132.250 N 132.250
Maximaal meedoen N 6.376 V 572.204 V 552.624 V 548.986 V 529.640

Goed leven en goed

ontmoeten

V 67.000 V 57.000 V 57.000 V 57.000 V 42.000
Veilig gevoel 0 0 0 0 0

Dienstbare en

betrouwbare

overheid

V 24.376 N 592.204 N 572.624 N 568.986 N 549.949
Totaal structureel N 248.350 N 95.250 N 95.250 N 95.250 N 110.559