Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis, maar lijkt nu binnen enkele jaren afgerond te kunnen worden.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten lager / uitgaven hoger 
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijp maken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Dit gaat minder snel dan voor de crisis was voorzien, hoewel inmiddels de woningbouw weer flink is aangetrokken. Het middengebied aan de zuidzijde van de Morgenweg is volledig ingericht. Andere delen van de zuidzijde worden in de loop van 2016 en 2017 woonrijp gemaakt. Dit is afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn.

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 heeft dit jaar plaatsgevonden, de uitvoering van fase 2 vindt plaats in 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 geheel afgerond is. Vanwege meer uitzoek- en onderzoekwerk is er enige vertraging opgetreden.

Landschap van Allure (Maashorst incl. verstrekking derven en driften)

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Hoge kans en weinig impact

Het project is in uitvoering. Door vertraging in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien.
Er is een risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen..

Bouw- en woonrijp maken Centrumgebied Uden-Zuid Fase 1

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is afgerond voor de opening van de supermarkt.