Verberg het menu

Bestuurlijke structuur

Bij de gemeente Uden staat al een aantal jaren het klantgericht werken centraal. Klantgericht werken betekent dat de vragen, problemen en wensen van burgers en bedrijven de spil vormen voor onze manier van werken.

Onze organisatiestructuur (PDF, 34.3 kB) is er op gericht om slagvaardig te kunnen werken en de onderlinge afstemming tussen verschillende afdelingen te optimaliseren. Hierbij streven we naar één aanspreekpunt voor de inwoner.

Het College van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: wethouder Gerrit Overmans (PvdA), wethouder René Peerenboom (VVD/Leefbaar Uden), wethouder Ben Tuithof (Gewoon Uden), wethouder Thijs Vonk (Jong Uden), Burgemeester Hellegers, gemeentesecretaris Smarius, wethouder van Merwerode (D66).

Portefeuilleverdeling

Henk Hellegers, burgemeester

 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie, representatie en jumelage
 • Algemene juridische zaken, levenszaken en interne zaken
 • Integrale handhaving
 • Defensie en vliegbasis
 • Dierenwelzijn
 • Drank- en Horecawet
 • Udenaar de Toekomst
 • Uden Wereldwijd

René Peerenboom, wethouder/loco-burgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting en woningbouw
 • Financiën en grondbedrijf
 • Ontwikkeling Uden-Noord
 • Plan Hoek Promenade

Thijs Vonk, wethouder

 • Economische zaken en werkgelegenheid(evenementenbeleid en citymarketing)
 • Ontwikkeling centrum
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs, educatie, brede school, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Jeugd (inclusief transitie) en jongeren
 • Volksgezondheid
 • Leerlingenvervoer

Ben Tuithof, wethouder

 • Openbare Werken
 • Beheer, toezicht en handhaving openbare ruimte
 • Handhaving bouwen en milieu
 • Sport
 • Personeel, organisatie en dienstverlening

Matthie van Merwerode, wethouder

 • Duurzaamheid en milieu
 • Verkeer en vervoer
 • Ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen (exclusief Uden-Noord)
 • Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid
 • Natuur en landschap, Maashorst en Landschappen van Allure
 • Cultuur
 • Regiotaxi

Gerrit Overmans, wethouder

 • Maatschappelijk ontwikkeling en Sociale zaken
 • Armoedebeleid en schulddienstverlening
 • Transitie AWBZ
 • Invoering Participatiebeleid
 • Samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en gebiedsplatforms
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Integratie en inburgering

Jeroen Smarius, gemeentesecretaris

 • Bestuurlijke advisering en eindverantwoordelijke ambtelijke organisatie

De gemeenteraad 

 De gemeenteraad van Uden heeft 27 raadsleden, afkomstig van zeven verschillende politieke partijen:

 • SP (7 zetels)
  • Marianne van Bergen
  • Deniz Bozkurt
  • John-Pierre van Deursen
  • Ton Segers
  • Wim Somers
  • Jan Verbruggen
  • Spencer Zegers
 • VVD/Leefbaar Uden (6 zetels)
  • Annemarie van Asseldonk
  • Robert van den Berg
  • Jan Hens
  • Anne Marie Kamp
  • Daan Storm van Leeuwen
  • Ton de Vroomen
 • CDA (5 zetels)
  • Ellen Alofs - van den Boogaard
  • Mirjam de Groot - Arts
  • René Jetten
  • Franko van Lankvelt
  • John Timmers
 • Jong Uden (5 zetels)
  • Gijs van Heeswijk
  • Job van Lanen
  • Karin Schiffer
  • Ramona Sour
  • Stan Willems
 • Gewoon Uden (2 zetels)
  • Ruud Geerders
  • Gerda van den Wijngaard
 • PvdA (1 zetel)
  • Asli Bolat
 • D66 (1 zetel)
  • Frank Kersten