Verberg het menu

Kengetal geldleningen aan derden en aan verbonden partijen als percentage van de gemeentelijke inkomsten

Deze ratio wordt als volgt berekend:

Geldleningen aan derden en verbonden partijen * 100
Gemeentelijke inkomsten

Deze indicator geeft aan in hoeverre de gemeente Uden geldleningen heeft verstrekt aan derden c.q. aan verbonden partijen. Dit is een indicator voor het risico dat de gemeente Uden daarmee loopt. In de risico-inventarisatie ( LINK OPNEMEN NAAR RISICO INVENTARISATIE) is dit risico’s opgenomen en gekwantificeerd.