Verberg het menu

Kengetal Netto schuld

Het kengetal netto schuld als aandeel van de inkomsten zegt het meest over de financiële (vermogens)positie van een gemeente. Dit kengetal wordt wel de netto schuldquote genoemd. De netto schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Het landelijk gemiddelde is 44%. De kritische norm van de VNG ligt op 100% .