Verberg het menu

Kengetal solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Een methode is het bekijken in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. In feite wordt er gekeken naar in hoeverre, in geval van nood, de verschaffers van het vreemde vermogen kunnen worden betaald.


Solvabiliteitsratio=  eigen vermogen
                               totaal vermogen
 

Doelstelling voor de gemeente Uden is om een solvabiliteitsratio hoger dan 30%  te hebben (nu 24,16%).

Berekening solvabiliteitsratio (bron: Programmarekening 2014)