Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De inspanningen zijn de komende jaren nog meer gericht op concreet handelen waarbij de principes van de circulaire economie leidend zijn. We faciliteren duurzame initiatieven en we gaan werk maken van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We maken deze duurzame ambities in samenspraak met stakeholders (waaronder burgers) waar. Gezamenlijk formuleren we de doelen in de duurzaamheidsagenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda.
 • Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.
 • Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.
 • Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.
 • Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers.
 • Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen.
 • Pilots uitvoeren bij laagbouw en hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren.
 • Initiatieven onderzoeken om hergebruik van producten en materialen te verhogen.
 • Afschaffen van de stortbon om gratis afval bij de milieustraat in te kunnen leveren.
 • Communicatie over afval verbeteren.
 • Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie.
 • Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden.
 • Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren.
 • Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto.
 • Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord.

Prestatie indicatoren

Indicator

Behaalde besparing in kwh in /  € door gebruik van zonnepanelen

Werkelijk 2013 6.875kwh / € 779
Prognose 2015 107.875 kwh per jaar / € 10.770
Prognose 2016 0 (zonnepanelen op gemeentehuis tellen in 2016 nog niet mee in de besparing omdat installatie in dat jaar niet haalbaar is)
Informatiebron Erkende productspecificaties
Aanvullende informatie

Per duurzame maatregel (zonnepaneel)