Verberg het menu

Versterken buitengebied

Wat willen we bereiken?

Het buitengebied van Uden is van groot economisch belang. De agrarische sector is een belangrijke economische factor en een belangrijke werkgever. De gemeente schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Zij doet dat door bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  
  • Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.
  • Opstellen nieuwe Geurverordening.
  • Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.
  • Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.
  • Digitale ontsluiting buitengebied.

Prestatie indicatoren

Er zijn geen prestatie indicatoren gedefineerd voor deze doelstelling.