Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Wat willen we bereiken?

Economie is voor de gemeente een belangrijk thema. We willen een goed vestigingsklimaat creëren en bedrijven voldoende groeimogelijkheden bieden. Bedrijven moeten de meerwaarde van Uden zien om zich hier te (blijven) vestigen.

De gemeente Uden is een aantrekkelijke woongemeente met veel voorzieningen. Uden wil de gemêleerde samenleving blijven die zij al decennia is. Een goed voorzieningenniveau bieden aan de (potentiële) inwoners op een breed terrein (zoals winkels, cultuur, sport, werkgelegenheid) is van wezenlijk belang. Uden moet ook in de toekomst dé gemeente in de regio zijn waar iedereen wil wonen, werken, winkelen, recreëren, vestigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Het Zorgpark op Uden Noord verder ontwikkelen als economische drager.
 • Ontwikkelen zorgpark in en om Uden Noord.
 • Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord (o.a. stadsentree, hoogwaardige bedrijvigheid, recreatieve toegangspoort).
 • Inzetten op beleving, funshoppen en evenementen in het centrum.
 • Gratis WIFI in het centrum.
 • Herinrichting Brabantplein.
 • Bundelen promotieactiviteiten citymarketing.
 • Opstellen en uitvoeren agenda toekomstbestendige bedrijventerreinen.
 • Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen (verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld).
 • Inzetten op parkmanagement.
 • Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.
 • Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen.
 • Ondersteunen startende ondernemers.
 • Acquisitie.
 • Onderzoek naar economische spinoff komst F35.
 • Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital.

Prestatie indicatoren

Indicator Werkgelegenheid
Werkelijk 2014 23.848
Prognose 2015 23.400
Prognose 2016 23.200
Informatiebron I&O Research
Indicator Bezoekersaantallen centrum
Werkelijk 2013* 88.500
Prognose 2015 95.000
Prognose 2016 95.000
Informatiebron Locatus (2-jaarlijks)
* In 2014 heeft er geen meting plaatsgevonden