Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

Wat willen we bereiken?

 • We willen de toename van verkeer op diverse punten in de gemeente in goede en veilige (doorstromende) banen leiden en waar nodig reduceren.
 • We gaan voor een snelle en efficiënte aanpak van wegwerkzaamheden en goede communicatie daarover.
 • We willen een gedifferentieerd parkeerbeleid: dichtbij het centrum is het parkeren duurder dan verder weg. Er wordt alleen betaald voor de daadwerkelijk gebruikte parkeertijd.
 • Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Ook de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen, naar Volkel en Odiliapeel en naar Uden-Zuid en -Noord moet goed worden geregeld. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gekeken naar (openbaar) vervoer op maat.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeer en vervoerplan), incl parkeerbeleid
 • Opstellen realisatieprogramma (GVVP)
 • Terug brengen van de hoeveelheid verkeersborden door het ‘shared space’ concept.
 • Onderzoek tracé N605 / Zeelandsedijk
 • Aanleg turborotonde Oudedijk-Nieuwedijk
 • Onderzoek naar huidig HOV tracé ten noorden van het busstation
 • Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties.

Prestatie-indicator

Indicator

Aantal ongevallen per jaar (jaarlijkse daling van 5%)

Prognose 2015 200 ongevallen waarvan 25 met letsel en 1 dode
Prognose 2016 190 ongevallen waarvan 24 met letsel en 1 dode
Aanvullende info Vistat online
Aanvullende informatie Door een betere registratie is de verwachting dat de cijfers met betrekking tot ongevallen hoger komen te liggen dan in de afgelopen jaren zijn geregistreerd. Herijking vindt plaats. De gegevens uit Viastat zijn de meest actuele. Er dient echter rekening te worden gehouden met de kans dat een klein deel van de registratie nog wijzigt. Dit heeft te maken met informatie die later over een ongeval bekend wordt (door politie , Rijkswaterstaat of de bond van verzekeraars)  In de periode juli / augustus 2015 worden de vastgestelde gegevens van 2014 bekend.