Verberg het menu

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

  indicator omschrijving
Planning Vertraagd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is vertraagd doordat het voorbereidingstraject met Rijkswaterstaat langer duurt dan gepland. De laatste planning is dat de nieuwe aansluiting op de A50 rond de zomer(2015) in gebruik genomen kunnen worden.

Rehabilitatie /  renovatie Veghelsedijk

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De voorbereiding van dit project is gestart.

Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Vernieuwing Den Dijk

  Indictor Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact


Rehabilitatie Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Kunstgrasvelden Udi'19/HCU

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Uitvoering binnen beschikbaar gestelde kredieten
Risico Geen. Een en ander conform projectplan