Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Wat willen we bereiken?

Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte. Wij doen dit in samenspraak met bewoners en gebiedsplatforms.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop
  • Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen
  • Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in.
  • Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
  • Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen.
  • Het uitvoeren van rehabilitaties/reconstructies aan de wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde levensduur.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van de plaatsing van een   F-16  op een rotonde nabij vliegbasis Volkel.  
  • Waar dat mogelijk en doelmatig is,  kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater, conform beleid.

Prestatie-indicator

Indicator Aantal klachten in de publieke ruimte
Werkelijk 2014

Melding openbare ruimte 2.484

Melding openbare verlichting 527

Melding schade en overlast 239

Totaal aantal meldingen 3.250

Prognose 2015 Totaal aantal meldingen 3.025
Prognose 2016 Totaal aantal meldingen 2.750
Informatiebron Zaaksysteem
Aanvullende informatie Afname aantal klachten met 10% per jaar