Verberg het menu

Sportief bewegen

Wat willen we bereiken?

  • De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Er komt een integrale visie op sportaccommodaties. Sportverenigingen worden gefaciliteerd om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan meer samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang.
  • De gemeente voert een actief beleid tegen overgewicht en wil er voor zorgen dat informatie over sport en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is. Ook gaat de gemeente aan de slag met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen
  • Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien, na afronding van het project rondom de zwembaden.
  • In 2015 is een keus gemaakt voor een nieuwe meerjarige exploitatie bijdrage voor het 3essen zwembad. In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval.
  • De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). In 2016 is de organisatie hiervan operationeel inclusief een procesregisseur en rekenen wij er op dat eerste activiteiten zichtbaar zijn.

Prestatie-indicatoren

Indicator

Oordeel burgers ten aanzien van de sportvoorzieningen

Prognose 2015 Score 8,0
Prognose 2016 Score 8,0
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)

Indicator Aantal leden sportverenigingen (gesubsidieerd)
Werkelijk 2015 (1-1-15) Volwassen 6.621, jeugd 4.873 (excl. visvereniging) 
Prognose 2016 Gelijkblijvend voor volwassenen met neiging tot een lichte daling voor jeugdleden (afname aantal kinderen)
Informatiebon Subsidiekaart gemeente Uden, overzicht vastgestelde structurele subsidies voor niet-professionele organisaties
Aanvullende informatie --