Verberg het menu

Burgemeester Henk Hellegers

"De komende jaren blijven we samen met de inwoners en de gemeenteraad verder vorm geven aan Udenaar de toekomst en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving, en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Inwoners, maar ook het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken.

Dat we in Udens iets bijzonders doen met Udenaar de toekomst en de G1000 blijkt onder andere uit het feit dat de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Uden blijft volgen op dit gebied. Volgens hem is tijdens de G1000 een belangrijke stap gezet in een actieve en nieuwe vormgeving aan een moderne lokale democratie.

Uden maakt een unieke ontwikkeling mee binnen de gemeentegrenzen: de komst van de F35 naar vliegbasis Volkel. Een ontwikkeling die enorme kansen biedt aan ondernemers, onderwijs en overheid. De F35 is op dit moment het modernste vliegtuig ter wereld, met ongekende technische mogelijkheden. Dat vliegtuig staat vanaf 2020 op Vliegbasis Volkel. De komende periode verdiepen we ons in de achtergronden en de techniek van de F35 om zo te ontdekken waar de kansen liggen voor Uden en de regio. Uitgangspunt is dat de komst van de F35 de leefbaarheid van onze dorpen niet in gevaar mag brengen. We zijn en blijven daarover steeds in overleg met het Ministerie van Defensie.

Binnen de gemeentelijke veiligheidstaken wordt een lokaal bestuur niet alleen geconfronteerd met vormen van criminaliteit in georganiseerd verband, maar wordt meer en meer gesignaleerd dat er daarbij sprake is van ondermijning. Ondermijning wordt gedefinieerd als het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, dat leidt tot een aantasting van haar fundamenten en/of de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. Om hier doortastend en doeltreffend integraal tegen op te kunnen treden is het voor het lokale bestuur en haar veiligheidspartners noodzakelijk zicht op en inzicht in de lokale problematiek te hebben. Dit betekent onder andere dat de komende jaren in het teken staan van de aanpak van georganiseerde criminaliteit."