Verberg het menu

Wethouder Ben Tuithof

“Duurzaamheid vinden wij als gemeente belangrijk. In 2020 willen we het restafval in Uden van 233 kg naar 75 kg per persoon per jaar gebracht hebben. Hoe beter het afval gescheiden wordt, des te meer de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Om deze doelstelling te halen gaan we onderzoeken welke inzamelmethode het meest efficiënt is en welke de inwoners het prettigst vinden. Daarom houden we een jaar lang twee proeven onder 1400 huishoudens met verschillende inzamelmethodes. We gaan deze inwoners regelmatig vragen naar hun meningen en ervaringen. Aan de hand van deze ervaringen en meet analyses worden de nieuwe inzamelmethodes voor de hele gemeente gekozen.

We investeren flink in renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. Zo krijgen de Birgittinessenstraat en de St. Jansstraat een grote opknapbeurt. In 2016 gaan ook enkele grote werkzaamheden plaatsvinden in Odiliapeel. De Verlengde Noordlaan wordt aangelegd. Daarnaast wordt de Oudedijk in samenhang met ontmoetingsplein voor de  Multifunctionele accommodatie (MFA) Terra Victa opnieuw ingericht.

De dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven moet goed zijn. Ons streven: “het is prettig zaken doen met de gemeente Uden” is een continue proces. Concrete ontwikkeling die op het programma staan zijn een snel balie. Als mensen bijvoorbeeld hun paspoort of rijbewijs willen ophalen, kan dit aan de snel balie zonder afspraak. Als mensen juist extra hulp nodig hebben, plannen we dit in en nemen we hier de tijd voor. De telefonische bereikbaar gaan we verbeteren.

Investeren in sport is investeren in de toekomst. We richten ons vooral op de breedtesport en op toegankelijkheid voor iedereen. In 2016 zal een start gemaakt worden met een update en daarna herijking van de Sportvisie."