Verberg het menu

Wethouder René Peerenboom

"Het gaat beter met de economie maar de financiële ruimte blijft beperkt. Dit komt voornamelijk door de keuze van het Rijk om de uitkering aan het gemeentefonds niet te verhogen. Uden blijft kiezen voor een gedegen financieel beleid. Er is de laatste jaren flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. Ook de komende jaren gaan we zorgvuldig met onze financiën om: lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Daarom kiezen we er in ieder geval in 2016 voor om alleen te investeren in de meest noodzakelijke voorzieningen op het vlak van zorg, wonen, bereikbaarheid en onderwijs. Dat betekent dat we minimaal hoeven te bezuinigen en we geen extra lastenverhoging voor onze inwoners gaan doorvoeren. De koopkracht tasten wij niet aan.

Nu de woningmarkt weer wat aantrekt, gaan we de projecten Retraitehuis, Maatsestraat, Volkel West 2 en Velmolen Oost versneld uitvoeren. Deze drie projecten voorzien in woningen voor een brede groep van woningzoekenden: huurwoningen, eengezinswoningen, tweekappers en kavels voor zelfbouw.

We ontwikkelen het Zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen en partijen die actief bezig zijn met (hun) gezondheid. Het biedt uitstekende mogelijkheden voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van projecten die vallen binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Denk bijvoorbeeld aan biowalking voor verschillende patiëntgroepen, medische lifestyleprogramma’s voor oncologiepatiënten en maag-, lever- en darmpatiënten,  lokale agrarische producten voor een gezonde levensstijl en recreatieve voorzieningen.

Daarnaast blijven we aandacht schenken aan de Noordelijke Stadsentree als landmark van Uden. In 2016 krijgt hier het Foodcourt (afslag 14, A50) vaste vorm. Mc Donalds, KFC en Subway openen er ieder een eigen restaurant. Naast deze restaurants komen er een TinQ tankstation, een carwash en een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Het Foodcourt komt aan de Rondweg, tussen de snelweg A50 en het Van der Valk Hotel Uden-Veghel. Tussen dit hotel en ziekenhuis Bernhoven staat het plan voor een multizorgcentrum Vitale al in de steigers. Wij verwachten dat deze ook in 2016 gebouwd gaat worden."