Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

Wat willen we bereiken?

Het proactieve armoedebeleid wordt voortgezet, waarbij ook aandacht blijft voor verborgen armoede. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde. Naast het bieden van ondersteuning wordt armoede ook actief opgelost. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.

Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen’ ligt bij de cliënt zelf of diens begeleiding. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol als de cliënt zelf verantwoordelijk is. De gemeente heeft een adviserende en regisserende rol als de cliënt begeleiding heeft. Schulddienstverlening is naast het oplossen van schulden sterk gericht op het voorkomen van schulden en het tegengaan van recidive.

Wat gaan we daarvoor doen?

We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze geboden door het maatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan worden aangevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantallen aanvragen bijzondere bijstand
Prognose 2015 1.198
Prognose 2016 1.198
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand
Indicator Aantallen aanvragen activiteitenfonds
Prognose 2015 827
Prognose 2016 827
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen activiteitenfonds
Indicator Aanvragen langdurigheidstoeslag
Prognose 2015 379
Prognose 2016 379
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Handhaven aantal toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag
Indicator Aanvragen schuldhulpverlening
Prognose 2015 250
Prognose 2016 230
Informatiebron GWS
Indicator Aanvragen voedselbank
Prognose 2015 130
Prognose 2016 100
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Betreft unieke aanvragen (geen verlenging)