Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Wat willen we bereiken?

Meedoen is belangrijk. Dat geldt ook voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het hebben van werk is een belangrijke basis voor welzijn. Het biedt mensen structuur en toegevoegde waarde. Niet voor alle mensen is betaald werk haalbaar. Daarom komt de hele participatieladder, van vrijwilligerswerk tot en met betaald werk, in beeld. Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid om te participeren op hun eigen niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.
  • We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.
  • We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk, van inactief naar actief), op de economische ontwikkeling Uden en op het welzijn van Udense inwoners.

Prestatie-indicatoren

Indicator

 Aantal uitkeringsgerechtigden

Prognose 2015 728 cliënten
Prognose 2016

769 cliënten

Informatiebron GWS
Aanvullende informatie De landelijke prognose is dat de gemeente Uden in 2018 855 uitkeringsgerechtigden heeft. Wij hebben de ambitie dat om te buigen naar maximaal 800. Dat betekent in 2015 728 cliënten. Gemiddeld per jaar, tussen huidig aantal en gewenst maximum, is een groei van ca. 41 personen voorzien.
Indicator Uitstroom uitkeringsgerechtigden
Prognose 2015 70 cliënten
Prognose 2016 80 cliënten
Informatiebron GWS
Aanvullende informatie Ambitie 2018: de uitstroom van 60 (2013) vergroten naar 100 in 2018. Dit betekent een groeiende uitstroom van ca 10 per jaar.