Verberg het menu

Rentevisie

Als er gesproken wordt over de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat het meestal om de zogenaamde refirente. De refirente is de rente die banken moeten betalen aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB opnemen Deze rente is momenteel 0,050 %, het laagste niveau ooit. Met de verlaging wil de ECB de economie en de inflatie stimuleren. Door de lagere rente wordt het goedkoper om geld te lenen.

De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars staatslening als referentie.


De standen van de genoemde renteniveaus luidden:
• 3-maands Euribor: -0,014 (stand 19 juni 2015)
De 3-maands Euribor is de achterliggende jaren aanzienlijk gedaald, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. De verwachting is dat het niveau van -0,014% het komende jaar licht zal gaan stijgen.


• 10-jaars staatsobligatie
De huidige rentestand van een 10-jaars staatslening is 1,010% (stand 19 juni 2015). Ook deze rente is de afgelopen jaren fors gedaald. Medio 2013 liep deze rente licht op, waarna deze in 2014 en 2015 weer daalde. De verwachting is dat deze rente vanwege de aantrekkende economie de komende tijd licht zal gaan stijgen. 

Voor de gemeente Uden betekent dit dat het aantrekken van langlopende leningen nog steeds relatief goedkoop is. Aangezien de verwachting is dat er voorlopig geen hoog financieringstekort zal zijn, is het momenteel niet noodzakelijk om een langlopende lening af te sluiten.

Let wel, bovenstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiële markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de programmabegroting in de raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is. Gaat Griekenland zich bijvoorbeeld aan haar bezuinigingsopdracht houden, hoe staat het met de financiële gevolgen van de beurscrach in China, wat is het effect van een mogelijke rentestijging in Amerika en zo verder.
.