Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. Het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2016 is gebaseerd op het tarief 2015 aangepast met de inflatiecorrectie van -0,2% .

Tarieven Rekening 2014 2015 2016
Voor een meerpersoonshuishouden € 276,72 € 279,48 € 278,88
Voor een eenpersoonshuishouden € 231,00 € 231,00 € 230,52