Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingopbrengsten rekening 2014 begroting 2015 begroting 2016
Onroerende zaakbelastingen* 8.353 8.833 8.656
Afvalstoffenheffing* 4.491 4.444 4.408
Rioolheffingen 3.774 3.880 3.889
Marktgelden 88 98 97
Begrafenisrechten 242 321 284
Parkeerbelasting 2.435 2.714 2.929
Reclamebelasting 226 229 209
Bouwleges 614 1.024 1.132

Secretarieleges

Doorbetaling secretarieleges rijk

697

-284

668

-293

566

-293

totale opbrengsten 20.636 21.918 22.193

* Bedragen 2016 is inclusief de ingebrachte bezuiniging van € 40.000 voor zowel onroerende zaakbelasting als afvalstoffenheffing.