Verberg het menu

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven;

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen;
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”).

De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2015.
De tarieven voor 2016 zijn gebaseerd op de tarieven voor 2015 verlaagd met 0,2% netto inflatiecorrectie.

Voor de ontwikkeling van de OZB tarieven klik hier.