Verberg het menu

Secretarieleges

Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven voor verstrekte diensten. De tarieventabel kent dan ook een diversiteit aan tarieven. De tarieven voor 2016 zijn gebaseerd op de tarieven 2015 aangepast met de inflatiecorrectie van -0,2 %. Hierbij is rekening gehouden met een afronding van tarieven op 5 eurocent en voor tarieven boven € 50 op hele euro’s.

Behalve gemeentelijke leges worden er ook rijksleges in rekening gebracht voor naturalisatie, reisdocumenten en rijbewijzen. Deze leges worden volledig doorbetaald aan het rijk en zijn als negatieve correctie op de ontvangen leges opgenomen.