Verberg het menu

Openbare verlichting (Voorziening 2005)

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is toegevoegd aan de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. (PDF, 5.4 MB) Hierin zijn de huidige beleidsuitgangspunten opgenomen. Het areaal is hierop aangepast en financieel bijgesteld.

Begroting 2016

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 265.051 (exclusief areaaluitbreiding t/m 2015).
Voor 2016 staan de Veghelsedijk en de Hoevenseveld , Heinsbergenstraat Helenastraat als integrale projecten gepland.
Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van armaturen/lichtmasten worden ook in 2016 gebundeld weggezet. De focus ligt op het verduurzamen van Uden. Het komende jaar vindt de verduurzaming plaats in de o.a. de Bermenhof, Germenzeel, Bronkhorstsingel en Wijsthoek. Het werk zal eind 2016 begin 2017 worden uitgevoerd. De herverlichtingsplannen worden middels offertes aangeboden.