Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Wat willen we bereiken?

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen). De politie wil een nieuw hoofdbureau in Uden. Het is de intentie dat ook de brandweer zich aansluit bij deze ontwikkelingen. Om zo te trachten dat beide hulpverleningsdiensten zich op één locatie kunnen vestigen in twee panden. In de nieuwe brandweerkazerne zullen naar verwachting ook enkele bovenregionale brandweertaken worden ondergebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Inzet van wijkagenten

Prestatie-indicatoren

Indicator Oordeel burger als onderdaan, veiligheid in de buurt
Prognose 2015 Score 6,9
Prognose 2016 Score 6,9
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015)

Indicator Uitrukken brandweer
Prognose 2015 305
Prognose 2016 300
Informatiebron Opgave regionale brandweer