Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2015

Begroting 2016 Begroting incl wijz 2016 Rekening 2016 Verschil V/N
Lasten 6.681.732 5.833.181 6.119.751 6.371.393 -251.642 N
Baten 71.736.645 72.458.045 72.755.906 72.533.087 -222.819 N
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten 65.054.913 66.624.864 66.636.155 66.161.694 -474.461 N
Mutatie reserves 2.754.932 2.538.156 4.154.693 4.154.693 0  
Gerealiseerde resultaat 67.809.846 69.163.020 70.790.848 70.316.387 -474.461 N

Analyse op hoofdlijnen
Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 54.0 kB)