Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2015

Begroting 2016 Begroting incl wijz 2016 Rekening 2016 Verschil V/N
Lasten 24.641.714 22.574.161 28.062.325 25.128.375 2.933.950 V
Baten 27.249.721 20.033.786 24.646.173 24.507.014 -139.159 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 2.608.007 -2.540.375 -3.416.152 -621.361 2.794.791 V
Mutatie reserves -8.612.374 -2.879.531 -2.884.294 -6.215.966 -3.331.672 N
Gerealiseerde resultaat -6.004.367 -5.419.906 -6.300.446 -6.837.327 -536.881 N

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 52.6 kB)