Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Goed leven en goed ontmoeten (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2015

Begroting 2016 Begroting incl wijz 2016 Rekening 2016 Verschil V/N
Lasten 33.867.842 29.174.810 30.029.002 28.209.801 1.819.201 V
Baten 11.916.876 7.124.135 6.862.740 7.127.244 264.504 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

-21.950.966

-22.050.675

-23.166.262

-21.082.557

2.083.705

V

Mutatie reserves 4.152.441 -165.542 945.618 28.224 -917.394 N
Gerealiseerde resultaat -17.798.525 -22.216.217 -22.220.644 -21.054.333 1.166.311 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 56.7 kB)