Verberg het menu

Highlights per portefeuille

Burgemeester Henk Hellegersfoto Henk Hellegers

Portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Communicatie, Representatie en jumelage, Algemene juridische zaken, Levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Defensie en vliegbasis, Dierenwelzijn, Drank- en Horecawet, Udenaar de Toekomst, Uden Wereldwijd.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, burgerparticipatie en huisvesting van brandweer en politie.

 

Wethouder René Peerenboomportretfoto rene peerenboom

Portefeuille: Loco-burgemeester, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en woningbouw, Financiën en grondbedrijf, Ontwikkeling Uden-Noord/Zorgpark, Centrumplan Promenade.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van financiën, de woningmarkt en de ontwikkeling van Uden-Noord.

 

Wethouder Gijs van Heeswijk

Portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie en toerisme, Onderwijs, educatie, brede school, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) en jongeren, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer, Ontwikkeling en Beheer Bedrijventerreinen (exclusief Uden-Noord).

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg, centrum-ontwikkelingen en ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen.

Wethouder Frans van den Berg

Portefeuille: Openbare Werken, Beheer, yoezicht en handhaving openbare ruimte, Handhaving bouwen en milieu, Sport, Personeel, organisatie en dienstverlening.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. 

Wethouder Matthie van Merwerode

Portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Verkeer en vervoer, Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid, Natuur en Landschap, Maashorst en Landschappen van Allure, Cultuur.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied duurzaamheid en milieu, cultuur en de Maashorst. 

Wethouder Gerrit Overmans

Portefeuille: Maatschappelijke ontwikkeling en Sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering Participatiebeleid, Samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en gebiedsplatforms, Arbeidsmarktbeleid, Integratie en inburgering.

Lees hier over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning, burgerparticipatie en arbeid.