Verberg het menu

Wethouder Frans van den Berg:

Ruitersweg

"De Ruitersweg is een weg die verbeterd is in 2016. De voormalig donkere weg heeft nu twee gescheiden rijbanen, een apart fietspad en goede verlichting en is hierdoor een prettige weg om te gebruiken."

Afvalproeven

"In 2015 zijn we, samen met de bewoners van de wijken Melle en Hoeven, gestart met het testen van een andere manier van afvalinzameling, waarbij we meer afval gescheiden inzamelen zodat er minder restafval overblijft. Het streven is dat het restafval per inwoner van 233 kg naar 75 kg gaat in 2020.  Eind 2016 zijn de pilots afgerond. Tijdens deze proeven zijn vragen, opmerkingen en ideeën van deelnemers van de afvalproeven, inzamelaren en medewerkers van de buitendienst in kaart gebracht. Naar aanleiding van de tussenevaluatie in maart zijn nog een aantal verbeteringen doorgevoerd om de afvalscheiding verder te ondersteunen. De meeste deelnemers zijn positief over de nieuwe manier van afval inzamelen. De gemeenteraad heeft begin 2017 besloten op welke manier afval in Uden ingezameld gaat worden. Naar verwachting gaat de nieuwe inzamelmethode 1 december 2017 van start."

Brabantplein

"Het Brabantplein is opnieuw ingericht met nieuwe tegels en er zijn plantenbakken aangebracht. Er is nu meer ruimte voor terrassen. Ook de parkeergarage onder het plein is opgeknapt. Door witte verf is de garage lichter geworden. De garage wordt nu vaker gebruikt."

Park Moleneind

"Park Moleneind wordt door inwoners op veel verschillende manieren gebruikt. Er zijn 3 sportclubs gehuisvest, de molen van Jetten heeft er zijn plek, mensen laten er hun honden uit, kinderen spelen er. Dit leidt al jaren tot knelpunten. In 2016 is een projectgroep opgericht met afvaardiging van alle gebruikers. Samen zijn zij bezig met de uitwerking van een voorstel voor de herinrichting van park Moleneind. Naar verwachting wordt de besluitvorming hierover in 2017 afgerond en starten de werkzaamheden in 2018."

F16 op rotonde

"Volkel en Vliegbasis Volkel delen een jarenlange geschiedenis. Om de verbinding tussen het dorp en de vliegbasis te symboliseren, heeft de dorpsraad Volkel voorgesteld een vliegtuig op de rotonde tussen de twee locaties te plaatsen. Jaren aan voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan. Op 3 december is de F16, met toestelnummer J-246, in het bijzijn van de dorpsraad, Vliegbasis Volkel en de gemeente Uden op de sokkel op de rotonde N264/Zeelandsedijk geplaatst. Nooit eerder is er in Nederland een F16 op een rotonde geplaatst.“