Verberg het menu

Wethouder Gerrit Overmans:

"Onze visie op onze samenleving is ‘maximaal meedoen’. De landelijk ingezette veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben hierop veel invloed. De uitgangspunten - zorg op maat en dichter bij mensen organiseren - passen bij deze visie. Deze enorme veranderingen van afgelopen jaren zijn binnen onze gemeente voortvarend opgepakt. Onderzoek wijst uit dat onze cliënten opnieuw tevreden zijn over de dienstverlening vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning."

Samenwerken in de keten

"Inwoners hebben via meerdere organisaties in de keten toegang tot hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld het maatschappelijk of sociaal werk, de huisarts, school, het centrum voor Jeugd en Gezin. Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat de toegang tot hulp en ondersteuning nog niet bij alle inwoners even duidelijk is. Afgelopen jaar is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het samenwerken binnen de keten. Samen zoeken we naar de meest optimale manier waarop we onze inwoners helpen of ondersteunen."

Basisstructuur

"Als we van onze inwoners meer eigen kracht vragen, is het belangrijk dat zij dichtbij en laagdrempelig hulp kunnen vragen. Dat kan zijn aan familie of vrienden, maar ook buren en hulpverleners in de wijk spelen daarin een belangrijke rol. Samen met een aantal partners (waaronder ONS Welzijn en Udenaardetoekomst) wordt in beeld gebracht van welke zaken inwoners gebruik kunnen maken om hun situatie zelf te verbeteren. Eind 2016 is een start gemaakt voor overleg om te komen tot een goede vindbaarheid van deze zogenaamde ‘basisstructuur’. In 2017 krijgt dit verder vorm."

Maximaal meedoen

"Maximaal meedoen betekent ook ‘participatie’. Belangrijk is dat iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij, ook met een arbeidsbeperking of als nieuwe inwoner. De Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken, maar daarbij mogelijk ondersteuning nodig heeft. Mensen die niet kunnen werken, zijn zoveel mogelijk maatschappelijk actief en hebben een goede besteding van hun dag.

Daarnaast is gestart met het evalueren van het huidige minimabeleid. Samen met belangrijke partijen op dit gebied en met mensen die een beroep moeten doen op een bijstand-uitkering, is gesproken over armoede en de vorm van behoefte aan ondersteuning. Deze informatie wordt gebruikt voor het maken van nieuw beleid in 2017."

Investeren in ontwikkeling

"We verwachten dat iedereen activiteiten en werk vindt passend bij het niveau en mogelijkheden. De focus ligt op wat iemand kan. We investeren volop in de ontwikkeling van onze inwoners in de bijstand. Ook statushouders – onze nieuwe inwoners – worden actief ondersteund in het vinden van werk of een goede dagbesteding.

De statushouders die zich in de gemeente Uden vestigen, worden uitgebreid verwelkomd. In diverse bijeenkomsten leren we hen kennen, en brengen we onze gemeenschappelijke waarden over. Daarvoor tekenen zij de zogenaamde landelijke Participatieverklaring, die wij aanvullen met de Udense waarden: groen, gezond, gastvrij, gezellig en gezamenlijk.”