Verberg het menu

Wethouder René Peerenboom: ‘Uden heeft weer de wind in de rug!”

Positief beeld

"De Programmarekening 2016 laat een bescheiden positief resultaat zien van € 155.000. Het is altijd prettig te constateren dat we binnen de begroting veel van onze ambities hebben kunnen realiseren, zoals u kunt u lezen in de highlights van de leden van het college. Ook onze financiële positie is dit jaar opnieuw verbeterd: onze schulden zijn verder afgenomen en onze reserves zijn toegenomen. De economische crisis is eindelijk definitief achter de rug. Dat merken we ook in Uden: de woning- en arbeidsmarkt in onze gemeente trekken weer aan. Volgens het Centraal planbureau zit de Nederlandse economie ook de komende jaren nog in de lift. Daar gaan we als gemeente Uden van meeprofiteren. Ik ga er dan ook vanuit dat we zonder nieuwe bezuinigingen kunnen voortbouwen aan dat wat goed is voor Uden. Uden heeft weer de wind in de rug!"

Woonlasten niet gestegen

"Gemeente Uden heeft vanaf de start van de recessie tot en met 2016 voor bijna € 7,7 miljoen aan structurele bezuinigingen moeten doorvoeren. Uitgangspunt daarbij was dat de kosten voor inwoners niet zouden stijgen, afgezien van inflatie- of andere correcties. Dat beleid betaalt zich uit: Uden scoort in de landelijke metingen van totale woonlasten beter dan omliggende gemeenten."

Gemeente Woonlasten éénpersoons- huishouden Woonlasten meerpersoons- huishouden Woonlasten inclusief waterschaps- heffingen Rangnummer woonlasten totaal
Bernheze 628 719 1013 118
Boekel 768 832 1118 262
Landerd 564 711 1004 104
Uden 653 701 979 81
Veghel 659 752 1032 144

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) Atlas van de lokale lasten 2016, ISBN 978 94 92218 070

Woningmarkt hersteld

"De woningmarkt in de gemeente Uden heeft zich goed hersteld. Zo is het aantal transacties toegenomen, zijn de prijzen gestegen en de verkooptijden verder gestabiliseerd. Daarnaast is de bouw gestart van 131 woningen, waaronder 73 koopwoningen en 58 huurwoningen. We verwachten in 2017 te starten met de bouw van ongeveer 150 woningen."

Groei sociale woningbouw

"Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen, hebben we in 2016 de bestemmingsplannen vastgesteld waarmee we 50 tot 55 tijdelijke huurwoningen kunnen bouwen voor onder andere starters en bijvoorbeeld mensen die aan het scheiden zijn. Die hopen we medio 2017 te realiseren. Daarnaast hebben we verschillende plannen in voorbereiding om aan de extra vraag te kunnen voldoen naar sociale huurwoningen voor vergunninghouders (ongeveer 80). We verwachten die woningen in 2017 in aanbouw te kunnen nemen."

Foodcourt akkoord

"De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld voor de ontwikkeling van een Foodcourt in Uden-Noord (tussen hotel Van der Valk en de A50), waarop een McDonalds, Kentucky Fried Chicken (KFC), Subway en TinQ zullen worden geëxploiteerd. Een ontwikkeling die Uden nog meer op de kaart zal zetten: meer bezoekers, meer keuze in restaurants, meer werkgelegenheid."