Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting incl wijz 2016

Rekening 2016 Verschil V/N
Lasten 48.588.491 49.305.742 51.610.806 50.181.374 1.429.432 V
Baten 11.439.509 10.693.529 12.066.174 12.446.848 380.674 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten -37.148.982 -38.612.213 -39.544.632 -37.734.527 1.810.106 V
Mutatie reserves -3.462.177 0 -72.372 -1.954.551 -1.882.180 N
Gerealiseerde resultaat -40.611.159 -38.612.213 -39.617.004 -39.689.078 -72.074 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 51.1 kB)