Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt.
De tarieven 2016 zijn berekend door de tarieven van 2015 te verlagen met de inflatiecorrectie van -0,2%.

Tarieven (in €) 2014 2015 2016
Voor meerpersoonshuishoudens 276,72 279,48 276,36
Voor eenpersoonshuishoudens 228,72 231,00 228,36
Afvalverwijdering (in €) 2014 2015 2016
Kosten voor afvalverwijdering en -verwerking (in afvalexploitatie) 4.798.636 4.779.357 4.896.088

Opbrengsten (waarvan afvalstoffenheffing)

2015: € 4.584.740

2016: € 4.493.579

5.135.276 5.266.010 5.275.646
Exploitatieoverschot 336.640 486.653 379.558