Verberg het menu

Lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden

Gemiddelde woonlasten 2014-2016 Uden 2014 2015 2016
Onroerende zaakbelastingen eigenaren € 220,22 € 231,00 € 231,58
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden €  276,72 € 279,48 € 276,36
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden €  228,72 € 231,00 € 228,36
Rioolheffing eigenaren € 190,00 € 192,00 € 192,00
Totaal meerpersoonshuishouden € 686,94 € 702,48 € 699,94
Totaal eenpersoonshuishouden € 638,94 € 654,00 € 651,94

De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk per huishouden.