Verberg het menu

Marktgelden

Onder de naam Marktgelden worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van standplaatsen of het plaatsen van kramen op plaatsen die als marktterrein zijn aangewezen. 

Opbrengst (in € ) 2015 2016
Marktgelden 80.761 63.055