Verberg het menu

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven:

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt voor niet-woningen;
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van een kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: "het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht".


De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2015. De tarieven 2016 zijn berekend door de tarieven 2015 te verlagen met de inflatiecorrectie van -0,2%.
 

Ontwikkeling OZB tarieven (in %) 2015 2016
Woningen    
Eigenaren 0,1034 0,1027
     
Niet-woningen    
Eigenaren 0,2131 0,2117
Niet-eigenaren 0,1701 0,1690
     
De totale opbrengst OZB in €    
Van gebruikers (niet-woningen) 1.774.134 1.852.096
Van alle zakelijke gerechtigden ("eigenaars") 6.590.733 6.718.379
Totaal 8.364.867 8.570.475