Verberg het menu

Rioolheffing

Eigenarendeel

Onder de naam Rioolheffing eigenarendeel wordt een recht geheven van alle eigenaren van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Het tarief voor 2016 is gebaseerd op het tarief 2015 inclusief een inflatiecorrectie van -0,2% en bedraagt € 191 per op de riolering aangesloten perceel.

  2015 2016
Rioolheffing eigenarendeel
eigenaren niet-woningen € 343.918 € 342.510
eigenaren woningen € 3.336.800  € 3.370.180


Gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit meer dan 1.000 m3 afvalwater direct danwel indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Het tarief voor 2016 is gebaseerd op het tarief van 2015 inclusief inflatiecorrectie van -0.2% en bedraagt eur 0,51 per m3 boven 1.000 m3 (2015: eur 0,51).

  2015 2016
Rioolheffing gebruikersdeel
rioolheffing gebruikersdeel € 113.103 € 107.164