Verberg het menu

Gewijzigde naamgeving

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is de naam van deze paragraaf gewijzigd van paragraaf Risico inventarisatie en weerstandsvermogen naar Weerstandsvermogen en risicobeheersing.