Verberg het menu

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.

  • Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd;
  • In samenwerking met politie, horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan;
  • De huidige (in het Horecaconcentratiegebied verruimde) horecasluitingstijden blijven behouden;
  • De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 (zonder alcohol) zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan, ondersteunen we.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

      Toelichting
1 Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, boa's, horeca, bezoekers en gemeente. Voor de gemeente Uden is uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. Er wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Het Horecaconvenant zal in overleg tussen betrokken partijen zonodig worden geactualiseerd. Daarnaast beschikt de gemeente over 7 camera's in het horeca concentratiegebied.
 
2 Vrije horecasluitingstijden behouden. De uitlooptijd wordt uitgebreid naar 30 minuten.

In het Horeca concentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV. Op doordeweekse dagen geldt een 'uitloopkwartier' voor de gehele horeca. Vooralsnog is / wordt dit kwartier niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico's bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen. 

3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan.

Meltdown, een periodiek alcoholvrij feest voor jongeren door jongeren in Markant, was in eerste instantie een geslaagd initiatief, dat inmiddels helaas vanwege ongewenst gedrag als gevolg van  het voorafgaand indrinken door jongeren niet zal worden herhaald. Mogelijk gaat de PUL een dergelijk initiatief herhalen c.q. starten.

Prestatie indicatoren


 
Een jeugdcafe 2013 2014 2015 2016
Prognose       1
Werkelijk       0