Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Veilig gevoel (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2015

Begroting 2016 Begroting incl wijz 2016 Rekening 2016 Verschil V/N
Lasten 2.636.642 2.943.655 2.681.725 2.600.902 80.823 V
Baten 15.222 28.971 28.971 19.820 -9.151 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten -2.621.420 -2.914.684 -2.652.754 -2.581.082 71.672 V
Mutatie reserves 0 0 0 0 0  
Gerealiseerde resultaat -2.621.420 -2.914.684 -2.652.754 -2.581.082 71.672 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 51.8 kB)