Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Veilig gevoel

VEILIG GEVOEL     € 72.000 V

Veiligheidsregio €16.000 V
Op het gebied van openbare orde en veiligheid is in 2016 € 16.000 minder uitgegeven aan subsidies. Met name veroorzaakt door een lager aantal te behandelen dossiers ten behoeve van leefbaarheid. Dit betreft een incidenteel voordeel.
 
   
Resultaatbestemming GHOR en GMC €52.000 V
Bij brandbestrijding en bestrijding van rampen/zware ongevallen is in 2016 een incidenteel positief resultaat van € 52.000 behaald doordat van de gemeenschappelijke regelingen GHOR en GMC resultaatbestemmingen over 2015 zijn ontvangen ter grootte van € 55.000.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €4.000 V