Verberg het menu

Begrotingsnotitie 2017


De Begrotingsnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting. Met de Begrotingsnotitie informeert het college van B&W de gemeenteraad over de bekend zijnde ontwikkelingen, die van belang zijn bij de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2017 en verder.

Deze online Begrotingsnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aan de linkerzijde vindt u de knop Financien waar onder andere een prognose wordt gegeven van het Bestedings- en dekkingsplan 2016-2020.

Aan de rechterzijde treft u de knop Programmaplan. In het Programmaplan schetsen we per programma de realisatie tot nu toe en is de afwijkingenrapportage opgenomen.

Deze Begrotingsnotitie wordt op 7 juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.