Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral cijfermatig van aard. Het is een verzameling van cijfermatige afwijkingen en globale prognoses voor zover we die halverwege het jaar kunnen afgeven. Het is een globaal financieel beeld wat we hanteren bij de verdere voorbereiding van de later in het jaar op te stellen Programmabegroting. Hierbij hebben we zoveel als mogelijk de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieprogramma betrokken.