Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2016 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie is per programma op de desbetreffende pagina opgenomen.

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Incidenteel
Programma's 2016 2017 2018 2019 2020
Duurzaam wonen en ondernemen N 20.000        
Maximaal meedoen 0        
Goed leven en ontmoeten 0        
Veilig gevoel 0        
Dienstbare en betrouwbare overheid V 229.000        
Totaal incidenteel V 209.000        

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Structureel
Programma's 2016 2017 2018 2019 2020
Duurzaam wonen en ondernemen N 162.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000
Maximaal meedoen N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000
Goed leven en ontmoeten N 190.000 N 190.000 N 190.000 N 190.000 N 190.000
Veilig gevoel 0 0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000
Totaal structureel N 373.000 N 217.000 N 217.000 N 217.000 N 217.000